Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /srv/web/szteajkkarrier/index.php:2) in /srv/web/szteajkkarrier/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /srv/web/szteajkkarrier/index.php:2) in /srv/web/szteajkkarrier/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/web/szteajkkarrier/index.php:2) in /srv/web/szteajkkarrier/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/web/szteajkkarrier/index.php:2) in /srv/web/szteajkkarrier/templates/ajkkarrieriroda/ja_templatetools.php on line 44
Tájékoztató az MK - TB szakmai gyakorlatról

Tájékoztató az MK - TB szakmai gyakorlatról

1. Szakmai gyakorlat időtartama: 4 hét.

Szakmai gyakorlatra bocsátás előfeltétele:

  1. Munkaügyi Kapcsolatok szakirányon: Munkajog, közszolgálati munkajog és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok I. tantárgy teljesítése

  2. Társadalombiztosítási Igazgatási szakirányon: Nyugdíjrendszer I. tantárgy teljesítése

 

2. Szakmai gyakorlat helyének megválasztása:

  1. a szakmai gyakorlat helye szabadon megválasztható (nem kizárólag a képzés székhelye)

  2. kívánatos, hogy a szakmai gyakorlaton folytatott tevékenység a hallgató által választott szakirányhoz kapcsolódjon

  3. elsősorban a hallgató feladata gyakorlati helyének megválasztása, amennyiben nem talál megfelelő gyakorlati helyet, az Egyetem jelöli ki azt számára, melyet kötelessége elfogadni

  4. azon hallgató, aki teljesíteni kívánja a szakmai gyakorlatát, de nem talál megfelelő helyet annak letöltésére, május 31-ig köteles jelentkezni a SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportnál

  5. a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó költségek és a vele járó kiadások (utazási költség, szállásköltség) teljes egészében a hallgatót terhelik, az Egyetem semmiféle költségtérítést nem vállal

 

3. A hallgató főbb kötelezettségei a gyakorlat ideje alatt:

  1. Köteles a szakmai gyakorlat kezdő napján a Foglalkoztató által meghatározott időben és helyen munkaidő kezdetekor a gyakorlatvezetőnél jelentkezni, ezt követően pedig a Foglalkoztató utasításait, az ott dolgozókra vonatkozó munkarendet maradéktalanul betartani, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat elvégezni.

  2. A gyakorlaton letöltendő munkaidő hosszát az Egyetem 160 órában határozza meg.

  3. Köteles a tudomására jutott adatokat szolgálati titokként kezelni és megőrizni.

 

4. A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt az Egyetem fennhatósága alatt áll. Ha a hallgató bármilyen fegyelmi vétséget követ el, vagy annak alapos gyanúja merül fel, a Foglalkoztató erről haladéktalanul értesíti az egyetemet. A fegyelmi eljárást az Egyetem folytatja le.

 

5. A hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához, ha a gyakorlatát bármilyen okból nem kezdte meg, illetve megszakítja.

 

6. A hallgató a szakmai gyakorlatra „Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről” című formanyomtatványt köteles a foglalkoztatónál a szakmai gyakorlatért felelős személynek átadni és a gyakorlat befejezésekor kitöltve, az SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához leadni.

 

7. A gyakorlat végén a Foglalkoztató javaslata alapján a Tanulmányi Csoport a „teljesítette”, vagy „nem teljesítette” minősítést rögzíti az Egységes Tanulmányi Rendszerben. Nem teljesítés esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

 

8. A gyakorlat végén a teljesítésről szóló igazolást a hallgatónak személyesen kell leadni a Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához.

Szeged, 2008. február 28.

 

Karrier hírlevél
A feliratkozáshoz nem szükséges emailes megerősítés. Feliratkozásával Ön egyértelműen jelzi, hogy szeretne Karrier Hírlevelet kapni.

Szakmai gyakornoki program

Szakmai gyakrolat